Haber / Duyuru

Üye Aidatları

OCAK 06, 2017

 

 

DUYURU

 

         Derneğimiz Tüzüğünün 8.maddesinde yıllık üye aidatı 50.-TL olarak belirlenmiştir. Yıllık ve bakiye aidatınızın  Ocak ayı sonuna kadar yatırılması gerekmektedir. Aksi takdirde Tüzüğümüzün 7.maddesinin 2.fıkrasındaki müeyyide uygulanacaktır.

         Bakiye borcunuzu 0212 395 38 02/03 telefonundan öğrenebilirsiniz.

 

 

                                                                                                                                                                            Yönetim Kurulu

 

        

 

TURKİYE TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 7.MADDE 2.FIKRA

Yıllık aidatını 3 yıl ödemeyen ve yazılı hatırlatmaya rağmen de bu borcunu yerine getirmeyen üyenin kaydı, Yönetim kurulu kararı ile silinir.