Haber / Duyuru

TÜRKİYE TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

NİSAN 12, 2019

 

Derneğimiz olağan genel kurulunun 30 Nisan 2019 tarihinde saat: 14.00 de aşağıdaki gündemle İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Üst Kat Salonu- Gümüş Cad. no:4 Harbiye/İstanbul adresinde yapılmasına; ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının aynı gündem, yer ve saatte 23 HAZİRAN 2019 Pazar günü nisap aranmaksızın toplanacağı ilan olunur.

 

GÜNDEM

 1. Açılış konuşması ve Genel Kurul divan heyetinin seçimi,
 2. Divan heyetine tutanakları imzalaması için yetki verilmesi,
 3. 2016 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile mali tabloların okunması,
 4. 2016 yılı denetim kurulu raporunun okunması,
 5. 2016 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve mali raporlar ile denetim kurulu raporu  hakkında görüşme yapılması ve yönetim kurulunun ibrası hususunun oya sunulması,
 6. 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile mali tabloların  okunması,
 7. 2017 yılı denetim kurulu raporunun okunması,
 8. 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve mali raporlar ile denetim kurulu raporu  hakkında görüşme yapılması ve yönetim kurulunun ibrası hususunun oya sunulması,
 9. 2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile mali tabloların  okunması,
 10. 2018 yılı denetim kurulu raporunun okunması,
 11. 2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve mali raporlar ile denetim kurulu raporu  hakkında görüşme yapılması ve yönetim kurulunun ibrası hususunun oya sunulması,
 12. 2019-2020-2021 yılları  bütçelerinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
 13. Yönetim Kurulu,Denetim Kurulu ve Onur Kurulu’nun seçimi
 14. Kurumumuz adına taşınmaz satın alma, yapılacak bağışları kabul  ve tapuya Dernek adına  tescil, kazanım sebebi her ne  olursa olsun Kurumumuz lehine taşınmaz edinme ile Kurumumuz mülkiyetindeki taşınmazların satışı hususlarında  Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 15. Kurumumuz amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için iktisadi işletme veya şirket kurulması veya kurulmuş bulunan şirketlerden pay alınması, sermaye konması, sermaye artışlarına katılma veya paydaşı olduğumuz şirketlerdeki paylarımızın satışı konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 16. Derneğimizin davacısı veya davalısı olduğu veya olacağı açılacak, derdest veya sona ermiş, kesinleşmiş davalarda Yönetim Kuruluna davayı kabul, sulh, feragat veya temyizden feragat veya kabul yetkisinin verilmesi hususunun görüşülmesi ve oya sunulması;
 17. Temenniler
 18. Kapanış