Turing Merkez Kütüphanesi

Avrupa Birliği'ne alınmayan Türkiye'yi gümrük birliğinde bekleyen sorunlar

1994

Avrupa devletlerinin Rus politikalarını mütezemmin hülasatü’l itibar nam-ı tarihidir.

1286

Avrupa gerçekçiliği

1977

Avrupa gezi rehberi

1964

Avrupa gezi rehberi

1971

Avrupa ile münasebat-i hariciyemiz nokta-ı nazarından Tarih-i Osmani

1329

Avrupa kavimlerinin mukayeseli tarihi

1939

Avrupa seyahat notları ve rehberi

1962

Avrupa silahsızlanma için erken davrandı/İran Kuzey Kore’den füze alıyor

1993

Avrupa topluluğu hukuku

1993

Avrupa topluluğu hukuku : ferdin Avrupa insan hakları komisyonuna başvurma hakkını kullanma şekli...

1992

Avrupa Topluluğu ve Türk rekabet hukukunda hakim durumun kötüye kullanılması

2000

Avrupa ve Amerika umumi hukuku düvel mebdeleri

1929

Avrupa yolları cetveli (Itineraires)

Avrupa. Asya ve Afrika arasında iltisak noktası Türkiye

Avrupa'da Osmanlı mimari eserleri : Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk : IV

1982

Avrupa'da Osmanlı mimari eserleri : Yugoslavya : II

1981

Avrupa'da Osmanlı mimari eserleri : Yugoslavya : III

1981

Avrupa'da Osmanlı mimari eserleri I : Romanya, Macaristan

1973

Avrupada Eski Türkler : VI.Yakın şarkın ve Şarki Avrupanın orta ve yeni zamanlarda tarihi


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.