Turing Merkez Kütüphanesi

Müstakil Bolu sancağı salname-i resmisi

1334

Müşahidiyle devr-i alem

1927

Müşterek pazar karşısında Türkiye ve Yunanistan

1962

Mütarekeden büyük taaruza

1994

Müteferrika : Basmacı İbrahim Efendi ve Müteferrika matbaası = Basmacı İbrahim Efendi and the Müteferrika press

2008

Mütercim Asım : (1755-1819)

1962

Müze kent Safranbolu

1997

Müze kent Safranbolu

2003

Müze ve Sergi Şubesi : Türkiye'de 1936 yılındaki arkeoloji işleri

1938

Müze-i hümayun : Meskukat-ı islamiyye kısmından Meskukat-ı Türkmaniye Kataloğu

1311

Müze-i hümayun : Meskukat-ı kadimiyye -i İslamiyye kataloğu

1312

Müze-i hümayun : Meskukat-ı kadimiyye -i İslamiyye kataloğu

1318

Müze-i hümayun : Meskukat-ı kadimiyye -i İslamiyye kataloğu

1321

Müzeler ve müzecilik bibliyografyası : 1926-1976

1979

Müzelerin eğitimdeki rolü hakkında Unesco bölge semineri

1962

Müzelerin teşkilatlanması pratik öğütler

1963

Müzik

1990

Müzik

Müzik ansiklopedisi I

1985

Müzik ansiklopedisi II

1985


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.