Turing Merkez Kütüphanesi

Ortadoğu’nun kritik kaynağı “su”

1993

Ortak mesleki denetim uygulaması ‘OMDU’

1979

Ortazaman tarihi için kısa bir bibliyografya

1934

Os centenarios como synthese affectiva nas sociedades modernas

1884

Oscar Wilde : tutkular, acılar, gülümseyen deyişler

2001

Osman Hamdi : 1842-1910

1957

Osman Hamdi Bey ve dönemi : sempozyum : 17-18 Aralık 1992

1993

Osman Hamdi ve sanayi-i nefise mektebi

1983

Osman-zade taib divanı'ndan seçmeler

1989

Osmanische re ichschicte und Balaknische volksgeschicht

1939

Osmanlı adet, merasim ve tabirleri : adat ve merasim-i kadime, tabirat ve muamelat-ı kavmiye-i Osmaniye

1995

Osmanlı belgelerinin dili : (diplomatik)

1994

Osmanlı devletinde adalet düzeni : ayrıbasım

2000

Osmanlı devrinde son sadrıazamlar I

Osmanlı devrinde son sadrıazamlar II

Osmanlı hanedanı’ndan bir ressam Abdülmecid Efendi

2004

Osmanlı İmparatorluğu tarihi : Osmanlı devletinin doğuşundan XVIII. yüzyılın sonuna

1992

Osmanlı imparatorluğu tarihi I

1964

Osmanlı İmparatorluğu tarihi I : Osmanlı Devleti’nin doğuşundan XVIII. yüzyılın sonuna

1995

Osmanlı İmparatorluğu tarihi II : XIX yüzyılın başlarından yıkılışa

1995


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.