Turing Merkez Kütüphanesi

Osmanlı imparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti devirlerinde Türk ressamları hayatları ve eserleri : resimli

1948

Osmanlı imparatorluğu'nda yeni nizamların cedveli

1988

Osmanlı İmparatorluğu'nun güney siyaseti Habeş eyaleti

1974

Osmanlı imparatorluğunda Avrupa mali kontrolu

1940

Osmanlı imparatorluğunda ilk nüfus sayımı 1843

1943

Osmanlı imparatorluğunda inkılap hareketleri ve milli mücadele

1959

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşu

1928

Osmanlı kentleri ve yabancı gezginler = Ottoman cities through the eyes of foreign travellers

1996

Osmanlı kimliği

1994

Osmanlı kültürü ve gündelik yaşam : ortaçağdan yirminci yüzyıla

1997

Osmanlı lisanı : sarf, nahiv, kıraat, ezber, imla, yazı

1330

Osmanlı mimarisinde Çelebi ve II. Sultan Murad devri : 806-855 / 1403-1451 II

1972

Osmanlı mimarisinde Fatih devri : 855-886 / 1451-1481 : III

1973

Osmanlı mimarisinde Fatih devri : 855-886 / 1451-1481 : IV

1974

Osmanlı mimarisinde II. Bayezid Yavuz Selim devri : 886-926/1431-1520 : V

1983

Osmanlı mimarlığında batılılaşma dönemi ve Balyan ailesi

1981

Osmanlı mimarlığında batılılaşma dönemi ve Balyan Ailesi adlı kitap ve gerçekler

1983

Osmanlı mimarlığında batılılaşma dönemi ve Balyan Ailesi adlı kitap ve gerçekler

1983

Osmanlı muahedeleri ve kapitülasyonlar 1300-1920 ve Lozan muahedesi 24 Temmuz 1923

1934

Osmanlı şenliklerinde Türk sanatları

1982


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.