Turing Merkez Kütüphanesi

Osmanlı şenliklerinde Türk sanatları

1982

Osmanlı tarihi

1326

Osmanlı tarihi I

1972

Osmanlı tarihi II

1975

Osmanlı tarihi III/I. Kısım

1973

Osmanlı tarihi III/II. Kısım

1977

Osmanlı tarihi IV/I. Kısım

1956

Osmanlı tarihi V. cilt : Nizam-ı cedit ve tanzimat devirleri (1789-1856)

1962

Osmanlı tarihi VIII. cilt : Birinci Meşrutiyet ve İstbdat Devirler 1876-1907

1962

Osmanlı tarihleri I : Osmanlı tarihinin anakaynakları olan eserlerin, mütehassıslar tarafından hazırlanan metin, tercüme veya sadeleştirilmiş şekilleri külliyatı

1949

Osmanlı vilayat-i şarkiyesi

1334

Osmanlı-İran-Rus ilişkilerine ait iki kaynak : Petros Di Sarkis Gilanentz'in kronolojisi : Nadir Şah devrine ait bir anonim kronoloji

1974

Osmanlı-Türk romanında tarih, toplum ve kimlik

1991

Osmanlı’da ulaşımın serüveni I : 140. yıl

2011

Osmanlı’da ulaşımın serüveni II: 140. yıl

2011

Osmanlı’dan cumhuriyet’e cemiyet kanun ve nizamnameleri

2013

Osmanlı’dan cumhuriyet’e cemiyetler

2013

Osmanlı’dan günümüze havagazının tarihçesi I

1999

Osmanlı’dan günümüze havagazının tarihçesi II

1999

Osmanlı’dan günümüze havagazının tarihçesi III

1999


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.