Turing Merkez Kütüphanesi

Prof. Dr. Kenan Tunçomağ'a armağan

1997

Prof. F. Babinger'in Fatih devri mimarisi hakkında mütalaaları

1955

Prof. Hikmet Bayur ve yayınlanmamış bir araştırması

1985

Profesör Dr. A. Süheyl Ünver bibliyografyası

1941

Profesyonel imaj yaratmak

1993

Profesyonel tercüman-rehber kurs notları

Profils de conquerants

1961

Profitopolis : oder, der Mensch braucht eine andere Stadt : Eine Ausstellung über den miserablen Zustand unserer Stadte...

1971

Program geliştirme okulları için ilimiz Ankara

1966

Program geliştirme okulları için ilimiz Sivas

1966

Program geliştirme okulları için ilimiz Trabzon

1966

Programme : XVIIIe Congres International des Orientalistes : Leiden 7-12 Septembre 1931

1932

Programme du cours de langue et de litterature chinoises et de Tartare-mandchou

1815

Progress in mining methods under difficult conditions III 10. dünya madencilik kongresi = 10 th world mining congress

1979

Proje : ya da insanlık savunması

1993

Projet de code Europeen de la Route

Proletarya diktatörlüğü üzerine

1990

Promenade en villa : le livre des jovrs Italiens

1964

Promenades dans L'Italie nouvelle la sicile

1935

Promenades etrusques (etruscan places)

1949


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.