Turing Merkez Kütüphanesi

Türkiye tabiatını koruma cemiyeti tüzüğü

1970

Türkiye tarih yayınları bibliyografyası : 1729-1955

1959

Türkiye teracimi ahval ansiklopedisi = Encyclopedie biographique de Turquie

1929

Türkiye trafik kazalarını önleme cemiyeti faaliyet raporu

1970

Türkiye trafik kılavuzu

1952

Türkiye Turing Klöbü ne yaptı?

1935

Türkiye Turing Turizm İşletmeciliği vakfı 1977 genel kurulu çalışma raporları

Türkiye Turing ve Otomobil Klöbü : İstanbul vilayetinin 23 Mart 1931 tarihli ve 299 numaralı ilmuhaberi ile musaddak tadil olunmuş nizamnamesi

1931

Türkiye Turing ve Otomobil Klöbü ve Millyet gazetesi tarafından tertip edilen birinci sürat yarışı talimatnamesi

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu : 30 uncu yıl dönümü

1953

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 1969 ilkbahar yurt gezileri

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 1969 kış dönemi konferansları

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 1970 kış dönemi konferansları

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 1971 kış dönemi konferansları

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 1972 konferansları

1972

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 1973 konferansları

1973

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 1974 konferansları

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 1975 konferansları

1975

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 1976 konferansları

1976


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.