Turing Merkez Kütüphanesi

Türkiyede motorlu nakil vasıtaları için mecburi mesuliyet sigortası = Die obligatorische haftpflichtversicherung fuer motorfahzeuge in der Turkei

1957

Türkiyede süreli yayınlar ve basımevleri 1965

1966

Türkiyede trafik ile turizm ilişkileri

1969

Türkiyede trafik problemleri semineri : 20-24 Şubat 1967 : raporlar-tartışmalar

1967

Türkiyede trafik sinyalizasyonun formüle edilmesi

1972

Türkiyede turizm müessesi belgesini haiz tesisler listesi : 11.10.1967

1967

Türkiyede turizmin geliştirilmesi

1965

Türkiyede vakıf abideler ve eski eserler I : Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın

1972

Türkiyede vakıf abideler ve eski eserler II : Balıkesir-Bilecik-Bingöl-Bitlis-Bolu-Burdur

1977

Türkiyeden resimler = La Turqie

1950

Türkiyenin Akdeniz bölgesinde bulunan silüriene ait garptolitli seri

1963

Türkiyenin arkeoloji, epigrafi ve tarihi coğrafyası için bibliyografya

1948

Türkiyenin iç ve dış turizmden bekledikleri : Türk iktisat cemiyetinde münakaşalı konuşma

1946

Türkiyenin trafik sorunları

1974

Türkler için İtalyanca = Manuale di lingua Italiana per I Turchi

1958

Türkler müslümanlar ve ötekiler

1975

Türkler ve medeniyet

1957

Türkler ve yahudiler tarihi : siyasi tedkik

1928

Türklerde yazı sanatı

1993

Türklerin Avrupalılarla müşterek Troya Menşe’leri efsanesi üzerine araştırma

1951


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.